Bepalingen

De kleine lettertjes
De voornaamste voorwaarde voor deelname is wel enthousiasme. Het is beslist niet noodzakelijk dat u ooit een boot heeft gebouwd of dat u bijzonder bedreven bent in houtbewerking. Voor de ene cursus is meer ervaring gewenst dan voor de andere, maar als u nog nooit een schaaf in handen heeft gehad en toch graag zo’n cursus wilt doen; schroomt u niet en neem even contact op.
Deelname aan de cursussen geschiedt geheel op eigen risico. We werken met scherp gereedschap en in principe gevaarlijke machines. Door het insturen van het inschrijfformulier, verklaart u bekend te zijn met dit feit en erkent u uw eigen aansprakelijkheid. De Bootbouwschool is niet aansprakelijk voor enig gevolg dienaangaande.

Inschrijving
Na ontvangst van uw inschrijf-formulier ontvangt u een cursusbevestiging met betaalgegevens. Na ontvangst van uw inschrijfgeld is uw inschrijving compleet.

Betaling en annulering
Het inschrijfgeld bedraagt de helft van het cursusgeld hetgeen verschilt per cursus. Het cursusgeld is vermeld bij de betreffende cursus-omschrijving. Wij vragen u om bij het ontvangen van uw cursusbevestiging dit inschrijfgeld (het gehele bedrag mag ook) direct over te maken. Indien door te late betaling van dit inschrijfgeld uw cursusplaats verloren gaat, bericht ik u dat z.s.m. maar het risico is natuurlijk voor u.

Triodosbank NL64 TRIO 078.6919.728 tnv.
De Bootbouwschool, Langedijk.

Bij betalingen vanuit het buitenland dient u te vermelden:
IBAN:  NL 64 TRIO 0786919728
BIC:   TRIONL2U

Als de cursus van uw keuze vol is, laten we u dat zo snel mogelijk weten. We kunnen u dan óf op de wachtlijst plaatsen en u berichten zodra er een opening is. Vaak ook wordt er dan een extra cursus georganiseerd.
Het resterende cursusgeld dient 1 maand vòòr aanvang van de cursus betaald te zijn.
Annuleert u uiterlijk 2 weken na het versturen van onze bevestiging, dan storten wij het eventueel reeds betaalde bedrag volledig terug.
Annuleert u na die 2 weken doch meer dan 2 maanden vòòr aanvang van de cursus, dan houden wij €50,- in van het terug te storten bedrag.
Annuleert u minder dan 2 maanden vòòr aanvang, dan kunnen wij uw inschrijfgeld niet terugstorten maar laten gelden voor een toekomstige cursus (na inhouding van €50,-).
In noodgevallen of bij onvoldoende inschrijvingen behouden we ons het recht voor, de betreffende cursus te annuleren, waarbij we het volledige bedrag retourneren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enig gevolg uwerzijds.
Het cursusgeld is inclusief 19 % btw. Indien u een aparte btw-rekening wilt, vermeld dit dan in het vak opmerkingen van het inschrijfformulier.

Lesmateriaal en gereedschappen.
Wilt u het gebruikte lesmateriaal mee naar huis nemen, dan kan dat tegen materiaalkosten. In geval van complete boten; na verloting van de boot onder de gegadigden, wederom tegen materiaalkosten. Graag willen wij dat u wat eigen gereedschap meeneemt. Afhankelijk van de betreffende cursus, zal dit niet veel meer zijn dan een goed blokschaafje, evt. spookschaafje (met vlakke zool), enkele beitels, winkelhaak, hamer, meetlint of duimstok, lijmklemmen en veel potloden en mocht u meer mee willen nemen; altijd doen! Ook een (digitale) camera is erg handig: eenmaal thuisgekomen zegt een plaatje meer dan 1000 woorden.

Lestijden en bereikbaarheid
De lestijden zijn in principe van 8:30 tot 17:00, maar soms moet net die ene gang er nog even op en wordt het iets later.
De eerste dag van elke bootbouwcursus beginnen we om 10:00.

De cursussen vinden plaats in de werkplaats van de Stichting Nautische Monumenten op Willemsoord in Den Helder. Sommige cursussen vinden op locatie plaats. Deze locatie staat vermeld bij de cursus.

Accommodatie en catering
De cursusprijzen zijn inclusief lunches en exclusief accommodatie. Voor lunch doe ik de inkopen.
Voor accomodaties in de buurt zijn er campings, huisjes, hotels, jachthavens en bed & breakfasts in de nabije omgeving. Zie accomodatielijst.